Πελματιαία απονευρωσίτιδα

  ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  1024 567 master

  Η πελματιαία απονεύρωση είναι μία πλατιά δέσμη συνδετικού ιστού η οποία εκφύεται από την έσω κάτω επιφάνεια της πτέρνας και καταφύεται στις μεταταρσοφαλαγγικές αρθρώσεις του πέλματος. Διατηρεί τη σταθερότητα του άκρου ποδός καθώς και το σχήμα της ποδικής καμάρας, ενώ απορροφά τις φορτίσεις που ασκούνται στο πόδι κατά τη διάρκεια της βάδισης.
   Παθολογία – Συμπτώματα
  Η φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης είναι αποτέλεσμα μηχανικής καταπόνησης ύστερα από παρατεταμένη βάδιση – ορθοστασία, χρήση μη κατάλληλων ή φθαρμένων υποδημάτων ή καταπόνηση μετά από έντονη άσκηση.
  Οι προδιαθεσικοί παράγοντες εμφάνισης της πάθησης είναι οι κατασκευαστικές δυσμορφίες του πέλματος όπως η κοιλοποδία, η ακαμψία της ποδικής καμάρας, η ανελαστικότητα των καμπτήρων μυών του πέλματος, η παγίδευση του νεύρου, και άλλες μυοσκελετικες παθολογίες όπως η ανισοσκελία, ή οι παράγοντες όπως τα κακής ποιότητας υποδήματα και η παχυσαρκία.
  Κλινικά εκδηλώνεται με πόνο στο πέλμα κατά τη βάδιση ή την ορθοστασία, πρωινό πόνο και δυσκαμψία που υποχωρεί με την  κίνηση, ευαισθησία στη μεσότητα της πελματιαίας απονεύρωσης, πιθανή παρουσία τοπικού οιδήματος και τέλος, πόνο κατά τη διάταση του πέλματος και των δακτύλων.
  Στόχοι και Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση
   Η φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια εμφάνισης της πάθησης για τη γρήγορη αντιμετώπιση και πλήρη αποκατάσταση της.
  Ο αρχικός στόχος της θεραπείας θα είναι η καταπραύνση των οξείων συμπτωμάτων και η αντιφλεγμονώδη αγωγή στην περίπτωση οξείας φάσης της πάθησης. Κάποια απο τα φυσικοθεραπευτικά μέσα που ενδεικνύονται στην προκειμένη περίπτωση είναι:
  *INDIBA   Active (πρωτόκολλο οξείας φάσης) για παροχετευτική και επουλωτική δράση στην φλεγμονή.
  *TENS αισθητικός ηλεκτρικός ερεθισμός για αναλγησία
  * Υπέρηχοι για βελτίωση της τοπικής αιμάτωσης της περιοχής
  * Δινόλουτρα – Υδροθεραπεία για μυική χαλάρωση και ανακούφιση
   
  Στο επόμενο υποξύ- χρόνιο στάδιο,  οι στόχοι της θεραπείας διαφοροποιούνται, εστιάζοντας στην βελτίωση των συνθηκών αναδόμησης και επούλωσης των ιστών, στην ενδυνάμωση των μυών και στην άυξηση του εύρους κίνησης των δύσκαμπτων δομών, όπως και στην αύξηση της αντοχής καθώς και στην λειτουργική επανεκπαίδευση και επαναφορά στην καθημερινότητα.
  Το θεραπευτικό σχήμα μπορεί να αποτελείται στην παρούσα φάση απο:
  *Δινόλουτρα – Υδροθεραπεία για προθέρμανση και χαλάρωση των ιστών σε υποξεία και χρόνια φάσεις
  * INDIBA Active (πρωτόκολλο υποξείας – χρόνιας φάσης) για βελτίωση του μεταβολισμού σε κυτταρικό επίπεδο και συνεπώς επιτάχυνση της αναδόμησης των ιστών.
  * Shockwave therapy (κρουστικά κύματα) σε επίμονες χρόνιες ασβεστώσεις της περιοχής
  * Τεχνικές μαλακών μορίων (κινησιομαλάξεις, λειτουργική μάλαξη) για βελτίωση της αιμάτωσης, χαλάρωση του μυικού και συνδετικού ιστού της περιοχής.
  Manual Therapy (κινησιοθεραπεία, τεχνικές κινητοποίησης, ασκήσεις ελαστικοποίησης και ενδυνάμωσης των μυών) για βελτίωση τόσο της τροχιάς της κίνησης των δύσκαπτων αρθρώσεων της περιοχής όπως και της ελαστικότητας, δύναμης και αντοχής των μυών.
  * Κατασκευή ειδικών ορθοτικών πελμάτων (Κινητική Ανάλυση Βάδισης ΚΑΒ) για σωστή υποστήριξη των πελμάτων, διόρθωση της φόρτισης και απορρόφηση κραδασμών κατά τη βάδιση.
  * Ασκήσεις λειτουργικής και ιδιοδεκτικής επανεκπαίδευσης, αποκατάσταση νευρομυικού συντονισμού και ισορροπίας με διάφορα μέσα (π.χ.: Πλατφόρμα Ισορροπίας)