Σπονδυλική Αποσυμπίεση

Η σπονδυλική αποσυμπίεση ή αλλιώς έλξη αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση πληθώρας προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης.
Πρόκειται για το «τράβηγμα» ή αλλιώς προσέλκυση της σπονδυλικής στήλης, το οποίο εφαρμόζεται είτε μηχανικά, είτε δια χειρός. Επίσης, μπορεί να αφορά ένα συγκεκριμένο σπονδυλικό επίπεδο ή μια ολόκληρη μοίρα της σπονδυλικής στήλης-αυχενική ή οσφυϊκή.

Τι επιτυγχάνει..

  • Απομακρύνει τη φόρτιση μιας δισκικής προβολής ή κήλης
  • «Ανοίγει» τα μεσοσπονδύλια τρήματα
  • Διατείνει τους μύες της σπονδυλικής στήλης
  • Διορθώνει τη θέση των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων (facets)
  • Ευθειάζει τις σπονδυλικές καμπύλες

Συνέπεια των παραπάνω είναι η μυϊκή χαλάρωση και φυσικά η μείωση του πόνου.

Μηχανικός τρόπος εφαρμογής
Υπάρχουν πολλών ειδών μηχανήματα έλξης/αποσυμπίεσης της σπονδυλικής στήλης, τα οποία έχουν παραμέτρους ρύθμισης για την προσαρμογή της έλξης στις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή. Συνήθως, το ίδιο μηχάνημα βρίσκει εφαρμογή τόσο στον αυχένα όσο και στην οσφύ.
Στο physiopolis διαθέτουμε σύγχρονα μηχανήματα έλξης, τα οποία είναι απολύτως ασφαλή κι αποτελεσματικά και χρησιμοποιούνται από έμπειρο προσωπικό και μετά από προσεκτική αξιολόγηση του ασθενή.
Οι έλξεις γίνονται στατικά ή διακοπτόμενα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η έλξη βρίσκει πολλές εφαρμογές, όπως σε:

  • Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου / προβολή δίσκου. Στην περίπτωση αυτή πιέζεται, συνήθως, μια σπονδυλική νευρική ρίζα, η οποία προκαλεί έντονα συμπτώματα που μπορεί να κατέβουν και μέχρι το χέρι ή το πόδι
  • Σπονδυλική στένωση/στένωση των μεσοσπονδύλιων τρημάτων. Εδώ λόγω της μείωσης του χώρου των τρημάτων ή του σπονδυλικού σωλήνα, υπάρχει επίσης πίεση νευρικής ρίζας με έντονα και δυσάρεστα συμπτώματα για τον ασθενή
  • Υποκινητικότητα των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης ή εκφυλιστικών αλλαγών της
  • Προβλήματα στις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις(facets), όπως μπλοκάρισμα τους
  • Σε πωρωμένα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, με προσοχή στην εφαρμογή

Περιπτώσεις αντένδειξης της σπονδυλικής έλξης αποτελούν η οστεοπόρωση, η σπονδυλική κακοήθεια, η εγκυμοσύνη, η μη ελεγχόμενη υπέρταση, η κοιλιοκήλη/διαφραγματοκήλη κ.ά.
Μέσα από κατάλληλη εφαρμογή, η σπονδυλική αποσυμπίεση αποτελεί ένα συμπληρωματικό εργαλείο στη φυσικοθεραπεία και την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων προβλημάτων στον αυχένα ή την οσφύ.