Posts Tagged :

  θεραπευτική άσκηση χαλάνδρι

  PARKINSON CLINICAL PILATES

  Νόσος Parkinson και Clinical Pilates

  1024 744 physiopolis physiopolis

  Η Νόσος Parkinson είναι μια προοδευτική διαταραχή του νευρικού συστήματος με μείωση των επιπέδων ντοπαμίνης. Χαρακτηρίζεται από σταδιακή εμφάνιση συμπτωμάτων όπως αργή κίνηση, δυσκαμψία μυών, μειωμένος συντονισμός, αστάθεια και πολλές φορές κατάθλιψη.

  Οφέλη Clinical Pilates σε άτομα με νόσο Parkinson

  – Βελτίωση ισορροπίας. Οι ασκήσεις Pilates βοηθούν στην ισορροπία και τον συντονισμό. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να πραγματοποιείται ασκησιολόγιο που επικεντρώνεται σε θέσεις/στάσεις του ενός ποδιού, καθώς μπορεί να μειώσει την πιθανότητα πτώσης.

  – Καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ντοπαμίνη βοηθά στον έλεγχο του κέντρου ευχαρίστησης του εγκεφάλου, συνεπώς η μείωση της οδηγεί στο πρώτο, σε συχνότητα εμφάνισης, μη κινητικό σύμπτωμα της νόσου, την κατάθλιψη. Ωστόσο, η άσκηση είναι σε θέση να βοηθήσει στην αντιμετώπισή της. Έρευνες έδειξαν (Rafferty et. al.) ότι τα άτομα με νόσο Parkinson που ασκούνταν τακτικά για τουλάχιστον 2,5 ώρες την εβδομάδα ανέφεραν βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους σε διάστημα δύο ετών σε σύγκριση με εκείνα που δεν ασκήθηκαν για το ίδιο διάστημα.

  – Βελτίωση ευλυγισίας. Λόγω της μυϊκής ακαμψίας, τα άτομα με νόσο Parkinson παρουσιάζουν μειωμένη ευλυγισία που οδηγεί σε αρθρικό και μυϊκό πόνο. Κάνοντας χρήση βοηθημάτων και εξοπλισμού, το Pilates μπορεί να βελτιώσει τη γενικότερη ευλυγισία, τη θωρακική κινητικότητα, τη δύναμη των μυών της πλάτης και της συνολικής ισορροπίας, καθώς το κέντρο βάρους ευθυγραμμίζεται καλύτερα.

  Η συχνή άσκηση που επικεντρώνεται στην προώθηση της ισορροπίας και ευλυγισίας, μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξέλιξης.

  ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  Άσκηση στο νερό και τρίτη ηλικία

  1024 683 physiopolis physiopolis

  Όσο το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων, οι οποίοι ψάχνουν μια απάντηση στις διάφορες ασθένειες ή στα προβλήματα που συνοδεύουν την ηλικία τους. Η άσκηση στο νερό μπορεί πραγματικά να βοηθήσει.

  Α. Καρδιοαναπνευστικά προβλήματα

  Οι φυσιολογικές αλλαγές λόγω γήρανσης, μειωμένης αρτηριακή κυκλοφορίας, μειωμένης καρδιακής παροχής και μειωμένου μέγιστου όγκου παλμού μπορούν να αντιμετωπιστούν θετικά με τη χρησιμοποίηση των υδροδυναμικών αρχών. Η υδροστατική πίεση αυξάνει τη φλεβική επιστροφή, ενώ η άνωση εξουδετερώνει την βαρύτητα και επιτρέπει στον ασθενή να κινηθεί πιο άνετα.

  Η θερμότητα του νερού αυξάνει την αιματική ροή επιτρέποντας στο αίμα να φτάνει στα άκρα με λιγότερη πίεση. Η συνεχής υδροστατική πίεση βοηθά στην αναπνοή με τη δύναμη που εξασκεί στο θώρακα. Εδώ χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής τα άτομα με μειωμένη ζωτική χωρητικότητα των πνευμόνων, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο οι πνεύμονες να μην αντέξουν και να καταρρεύσουν (collapse). Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγξουν τους πνεύμονές τους και αν η ζωτική χωρητικότητα είναι λιγότερο από 1,5lt (φυσιολογικός μέσος όρος περίπου 4,5lt) δεν θα πρέπει να μπουν σε βαθύ νερό ή οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται σε ύπτια θέση στο νερό και όχι όρθια ή πρηνή.

  Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι ενεργητικές ή υποβοηθούμενες ενεργητικές προκειμένου να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

  Β. Επίδραση στο νευρικό σύστημα

  Οι μειωμένοι κινητικοί νευρώνες, οι μειωμένοι χρόνοι αντίδρασης, το αλλαγμένο επίπεδο παραγωγής νευροδιαβιβαστών μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα πρόγραμμα ασκήσεων στο νερό μέσω της άνωσης, της υδροστατικής πίεσης και της αντίστασης (ιξώδες). Η υποστήριξη της άνωσης μαζί με τη διέγερση των αισθητικών υποδοχέων από την υδροστατική πίεση και το ιξώδες, προάγουν την δυνατότητα να αυξηθεί η νευρική διέγερση, παρέχοντας ένα περιβάλλον που είναι σταθερότερο και διευκολύνει τις αυξανόμενες νευρομυϊκές προσπάθειες.

  Υπό τις οδηγίες του θεραπευτή, ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί στο συγχρονισμό και να στρατολογήσει τις μυϊκές ομάδες του κατά τη διάρκεια των λειτουργικών δραστηριοτήτων με την αυξανόμενη διέγερση των αισθητικών υποδοχέων στο υδρόβιο περιβάλλον. Η αναταραχή του ύδατος δημιουργεί μία «σύγκρουση» μεταξύ του αιθουσαίου συστήματος και της όρασης. Για τους ασθενείς που έχουν μία ήπια έως μέτρια δυσκολία στη συνεργασία αυτών των δύο συστημάτων, το υδρόβιο περιβάλλον εμφανίζεται να ενθαρρύνει μία ενοποιημένη λειτουργική έκβαση. Η προφανέστερη φυσική  βελτίωση φαίνεται χαρακτηριστικά στη σταθερότητα των ασθενών στην όρθια στάση. Προσοχή χρειάζεται σε άτομα με σοβαρότερες βλάβες του αιθουσαίου, γιατί ακόμα και μία μικρή ανατάραξη του νερού υπάρχει κίνδυνος να τους προκαλέσει ναυτία ή εμετό. Λειτουργικές δραστηριότητες, ασκήσεις σταθεροποίησης του κορμού, ισορροπίας, προστατευτικών αντιδράσεων κ.λπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

  Γ. Τόνωση μυοσκελετικού συστήματος

  Η μείωση της μυϊκής μάζας, των μυϊκών ινών, και της μυϊκής δύναμης (περισσότερο στις ίνες τύπου ΙΙ) μπορεί να δημιουργήσει μια λειτουργική αδυναμία για τους ηλικιωμένους ασθενείς. Επιπλέον, η απώλεια λειτουργίας κινητικών νευρώνων, η μειωμένη αποδοτικότητα στις νευρομυϊκές συναπτικές συνδέσεις και η μείωση στην πυκνότητα των οστών μπορεί επίσης να εμφανιστεί με τη φυσιολογική γήρανση. Ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιώντας τις φυσικές ιδιότητες του νερού μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις προαναφερθέντες αλλαγές γήρανσης με την παροχή ευκαιριών για να τονώσει θεραπευτικά το μυοσκελετικό σύστημα σε ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον.

  Επιπλέον, η εμβάπτιση σε θερμό νερό παρέχει δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το μειωμένο μήκος των συνδέσμων και των τενόντων, λειτουργώντας στην κατάλληλη ευθυγράμμιση και με μειωμένη ταχύτητα. Η Θεραπευτική άσκηση, λειτουργικές δραστηριότητες, σταθεροποίηση του κορμού, και δραστηριότητες ισορροπίες είναι οι πιθανές επιλογές παρέμβασης για να αντιμετωπιστούν οι μυοσκελετικές αλλαγές λόγω γήρανσης και των προβλημάτων ή ασθενειών που μπορεί να τη συνοδεύουν.

  feldenkrais χαλάνδρι

  Γνωρίζοντας τη μέθοδο Feldenkrais

  540 360 master

  Η μέθοδος Feldenkrais είναι το έργο του Moshe Feldenkrais (1904-1984) και της έρευνάς του πάνω στη συνεργασία εγκεφάλου, νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος.
  O Moshe Feldenkrais (Dr of Science, Sorbonne), ήταν μηχανικός, φυσικός, εφευρέτης, μελετητής της ανθρώπινης εξέλιξης και αθλητής πολεμικών τεχνών. Γεννήθηκε στην ανατολική Ευρώπη και νέος μετανάστευσε στην Παλαιστίνη. Αργότερα σπούδασε στη Σορβόννη και κατά τη δεκαετία του 1930 εργάστηκε στο εργαστήριο του  Joliot Curie στο Παρίσι . Το ενδιαφέρον του για το Ju Jitsu τον έφερε σε επαφή με τον δάσκαλο Kano ο οποίος  είναι ο ιδρυτής του Judo. O Dr Feldenkrais ήταν ιδρυτής του συλλόγου Jiu Jitsu στο Παρίσι και ήταν από τους πρώτους ευρωπαίους που πήραν μαύρη ζώνη στο Judo.
  Απέφυγε τους ναζί και βρέθηκε στη Βρετάνη όπου έκανε έρευνα κατά των γερμανικών υποβρυχίων για το Γαλλικό υπουργείο εθνικής Άμυνας. Περίπου τότε, τη δεκαετία του 1940, ήταν που άρχισε να αναπτύσσει τη μέθοδό του και έγραψε και το πρώτο του βιβλίο.
  Λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο και της αβέβαιης προοπτικής ενός χειρουργείου, ο Feldenkrais άρχισε να μελετά αυτό που θα γινόταν δια βίου διερεύνηση: Τη σχέση μεταξύ κίνησης και συνείδησης. Το 1950 ο Dr Feldenkrais γύρισε στο Ισραήλ και συνέχισε το έργο του μέχρι τον θάνατό του το 1984 στο Τελ Αβίβ.
  Καθώς ανέπτυσσε τη μέθοδό του ο Moshe Feldenkrais μελέτησε μεταξύ άλλων, ανατομία, φυσιολογία, την ανάπτυξη του ανθρώπου κατά την παιδική ηλικία, κινησιολογία, ψυχολογία και την περιοχή της επιστήμης που ασχολείται με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Επίσης ερεύνησε τεχνικές που προέρχονται από την  ανατολή και έχουν σας αντικείμενο το σώμα και τη συνειδητότητα.
  Ο Dr Feldenkrais έγραψε μια σειρά βιβλίων σχετικά με την κίνηση, τη μάθηση, την ανθρώπινη συνείδηση ​​και τη σωματική εμπειρία. Δίδαξε στο Ισραήλ και σε πολλές χώρες της Ευρώπης κατά τη δεκαετία του 1960, ενώ τη δεκαετία του 1970 μέχρι και τα τέλη του 1980 δίδαξε τη μέθοδό του στις ΗΠΑ. Εκπαίδευσε το πρώτο γκρουπ δασκάλων στο Τελ Αβίβ στις αρχές του 1970. Ακολούθησαν δύο γκρουπ στην Αμερική, ένα στο Σαν Φρανσίσκο και ένα στο Άμχερστ της Νέας Υόρκης.
  Στη ζωή του o Dr Feldenkrais δούλεψε με πολλές ομάδες  ανθρώπων, με πολύ μεγάλη γκάμα μαθησιακών αναγκών, από βρέφη με εγκεφαλική παράλυση, μέχρι κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο βιολιστής Yehudi Menuhin. Δίδαξε στην ομάδα του Peter Brooke. Επίσης συνεργάστηκε με επιστήμονες όπως την ανθρωπολόγο Margaret Mead, τον νευροεπιστήμονα Karl Pribam και ερευνητές που ασχολούνταν με τη σωματοποίηση του ψυχισμού όπως ο Jean Houston και ο Robert Masters.
  To εύρος, η ζωντάνια και η ακρίβεια της έρευνας του Moshe Feldenkrais έχει εφαρμογή σε πολύ διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένου της νευρολογίας, της ψυχολογίας, των παραστατικών τεχνών, του αθλητισμού και της αποκατάστασης.
  Πηγή: Μετάφραση της βιογραφίας του Dr. Feldenkrais από το επίσημο site του International Feldenkrais Federation (IFF)

   
  Η ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΜΟΥΖΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΟ FELDENKRAIS
  Η Αταλάντη Μουζούρη είναι Χορεύτρια / Performer – Δασκάλα χορού, πιστοποιημένη δασκάλα Pilates για mat & όργανα studio και Feldenkrais Practitioner.
  Είναι απόφοιτος της επαγγελματικής σχολής χορού της Νίκης Κονταξάκη (1997) και της Κρατικής σχολής Χορού (1999). Έχει συνεργαστεί ως χορεύτρια- performer με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες του χορού και του θεάτρου. Διδάσκει Feldenkrais – Pilates – Ορθοσωμική – Σύγχρονο χορό και Αυτοσχεδιασμό. Ερευνά και διδάσκει κίνηση σε παιδιά και ενήλικες από το 1997. Έχει διδάξει σε ιδιωτικές σχολές χορού της Αθήνας, στη δημοτική σχολή χορού Καλαμάτας, ήταν στο κλιμάκιο χορού του προγράμματος Μελίνα (πιλοτικό πρόγραμμα για τις τέχνες στα σχολεία 1996-2001),στο κέντρο χορού της Σύρου κ.α.
  Διδάσκει κινησιολογία και βιωματική ανατομία.
  Η πρώτη επαφή με το Feldenkrais έγινε στο Φεστιβάλ Χορού της Βιέννης το 2006 με την Claudia Mader. Εντυπωσιασμένη με τις αλλαγές που ένιωσε σε ένα μόλις 12ωρο σεμινάριο που γινόταν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ συνέχισε να ανακαλύπτει τη μέθοδο με την Ulricke Hassbach Doussis στην Αθήνα. Ο ενθουσιασμός και η περιέργειά της ολοένα και αυξανόταν και η μέθοδος έγινε ένας τρόπος καθημερινής  έρευνας. Η αφομοίωση των πληροφοριών της μεθόδου Feldenkrais μέσα στα μαθήματα Χορού και Pilates ήταν η φυσική πορεία.
  Στη συνέχεια ήρθε η επαγγελματική εκπαίδευση.
  Είναι απόφοιτος του τετραετούς εκπαιδευτικού προγράμματος Feldenkrais international training Athens 1 και παραδίδει μαθήματα ομαδικά Feldenkrais Awareness through movement (ATM) και ατομικά Feldenkrais functional integration (FI). Επίσης παραδίδει εβδομαδιαία μαθήματα Pilates/Ορθοσωμικής και Σύγχρονου Χορού/Αυτοσχεδιασμού, με έδρα το studio της ομάδα χoρού Griffon στη Πανόρμου και σεμινάρια στην υπόλοιπη Ελλάδα.
  Οι δάσκαλοι με τους οποίους έχει εκπαιδευτεί στη μέθοδο Feldenkrais:
  2012-2015: International Feldenkrais Training Program “Greece 1 με Educational Director τη Ruty Bar από το Ισραήλ.
  Με τους trainers Petra C. Koch, Dr. Chava Shelhav, Lior Pessach, Anat Krivine, Aliza Stewart, και τους assistants του προγράμματος.
  2006 – 2012: Ulricke Hassbach Doussis
  2006: Claudia Mader
  Το Μάρτιο του 2017 θα συμμετέχει σε Feldenkrais master class του Jeremy Krauss.
  Για το πλήρες βιογραφικό της στο www.atalantimouzouri.gr
  Επίσης δείτε www.facebook.com/AtalantiMouzouriBodyworks/