Βελονισμός & οι αρχές της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής

150 150 master

Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική για 4000 χρόνια αποτελεί ένα πλήρες ιατρικό σύστημα, με δικούς του διαγνωστικούς και θεραπευτικούς κανόνες. Μια από τις αρχαιότερες τεχνικές της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής είναι ο Βελονισμός – ένα ολοκληρωμένο σύστημα θεραπείας όπου οι ιδιαίτερα λεπτές βελόνες τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του σώματος με σκοπό: να θεραπεύσουν διάφορες παθήσεις, να προλάβουν την εκδήλωση μιας ασθένειας, να τονώσουν και να αναζωογονήσουν τον οργανισμό, να σταματήσουν τον οξύ ή χρόνιο πόνο, να ελαττώσουν τα φάρμακα σε μια χρόνια πάθηση και να περιορίσουν το θεραπευτικό αδιέξοδο που συναντάμε συχνά σε χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις.
Περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published.