fbpx

Διαμαγνητική αντλία

Διαμαγνητική αντλία

Η Διαμαγνητική αντλία (CTU-Mega 20) είναι ένα καινοτόμο και υπερσύγχρονο μηχάνημα φυσικοθεραπείας, για την αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων και κακώσεων. Ο υψηλής έντασης παλμικός μαγνήτης που φέρει  (2 Tesla) παράγει το διαμαγνητικό φαινόμενο, ενώ η χαμηλή συχνότητα που εκπέμπει (1-7 Hz) αποφεύγει τις βλάβες των βιολογικών ιστών, συνεπικουρώντας έτσι σε μια μη επεμβατική, ταχεία και ανώδυνη θεραπεία.

Η εν λόγω αντλία εφαρμόζει την φυσική αρχή του διαμαγνητικού φαινομένου, που αφορά την συμπεριφορά του νερού και των περισσότερων βιολογικών ουσιών όταν εκτίθενται στις επιδράσεις παλμικών μαγνητικών πεδίων υψηλής έντασης. Έχει την δυνατότητα να απομακρύνει το οίδημα από μερικά λεπτά έως 2-3 συνεδρίες ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού παροχετεύοντας το υγρό στο λεμφικό σύστημα.

Επιπλέον διαθέτει σύστημα ενεργειακής μεταφοράς μέσω ραδιοσυχνοτήτων (εξελιγμένη μορφή RF προσαρμοσμένη ενδοθερμία πυκνωτικής / ωμικής μορφής T.E.Ca.R.Ad) με ισχυρή δράση σε μαλακούς και σκληρούς ιστούς κατ’ επιλογή διαχέοντας τη θερμότητα από το εσωτερικό της περιοχής προς την επιδερμίδα με σκοπό την αύξηση του αναλγητικού αποτελέσματος καθώς και της ταχύτητας ανάκαμψης των ιστών.

 

 

Ο μηχανισμός επίδρασης στους βιολογικούς ιστούς επιτυγχάνεται με τέσσερις τρόπους:

 • Δράση επί των υγρών
 • Ενδογενής βιοδιέγερση
 • Μοριακή εμφύτευση
 • Έλεγχος του πόνου

Η διαμαγνητική αντλία έχει άμεση δράση στο οίδημα που εμφανίζεται έπειτα από έναν τραυματισμό. Λόγω του διαμαγνητικού φαινομένου, το οίδημα που υπάρχει στην «επώδυνη» περιοχή, απωθείται βίαια προς την λεμφική κυκλοφορία. Τα αποτελέσματα της απορρόφησης μπορεί να είναι ευδιάκριτα  από μερικά λεπτά έως 2-3 συνεδρίες ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το μηχάνημα δρα στοχευμένα:

 • στο εξωκυττάριο επίπεδο, όπου επιτυγχάνει τέλεια αποστράγγιση των ιστών, αλλά και
 • στο ενδοκυττάριο επίπεδο, όπου διεγείρει τις φυσιολογικές βιοχημικές αντιδράσεις του οργανισμού.

Κατά την διάρκεια των θεραπειών είναι δυνατή η επιλογή μεγαλύτερης ή μικρότερης δράσης στο εξωκυττάριο ή στο ενδοκυττάριο υγρό, ανάλογα με το στάδιο της θεραπείας.

Επιπλέον, η διαμαγνητική αντλία φαίνεται να έχει επίδραση και στην κυκλοφορία του αίματος, λόγω του ότι το υπερπαλμικό μαγνητικό πεδίο που παράγει, αυξάνει τις δυνάμεις Lorentz, με αποτέλεσμα την μείωση των εσωτερικών τριβών στα αγγεία και την αύξηση της αιματικής ροής.

Το ηλεκτρικό δυναμικό της κυτταρικής μεμβράνης διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία των κυττάρων. Στην περίπτωση παθολογίας, έχουμε διατάραξη αυτού του δυναμικού, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου (αντλία νατρίου-καλίου).

Ο ρόλος της ενδογενούς βιοδιέγερσης είναι η επαναφόρτιση της κυτταρικής μεμβράνης. Επιστημονικά, βασίζεται στους νόμους του Faraday, του Neumann και του Lorentz, όπου αναφέρουν ότι όταν ένα μαγνητικό πεδίο αλληλεπιδρά με έναν καλό αγωγό-στην περίπτωση αυτή το ανθρώπινο σώμα-δημιουργείται το ηλεκτρικό φαινόμενο της επαγωγής, με άλλα λόγια επιτυγχάνεται η επαναφόρτιση της κυτταρικής μεμβράνης.

Σε αυτό το στάδιο εφαρμογής της θεραπείας έχουμε τα εξής στοιχεία:

 • Ενδογενετικότητα, δηλαδή η διέγερση μεταφέρεται απ’ ευθείας εντός του ιστού και όχι εξωτερικά με κατεύθυνση προς τα έσω, όπως συμβαίνει με την ηλεκτρική διέγερση.
 • Ισοτροπικότητα, δηλαδή ομοιογένεια σε ολόκληρο τον ιστό που υφίσταται το μαγνητικό πεδίο.
 • Κυτταρικού τύπου θεραπεία, που είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά ιστούς που παρουσιάζουν φλεγμονή ή πληγές, όπου η αποκατάσταση γίνεται χωρίς την πρόκληση επώδυνου ερεθισμού.

Επιτυγχάνουμε:

Α) εξισορρόπηση της αντλίας νατρίου-καλίου του κυττάρου

Β) αρτηριακή και φλεβική αγγειοδιαστολή

Γ) οξυγόνωση και αντιφλεγμονώδη δράση

Μέσω του μαγνητικού πεδίου είναι εφικτό να προωθηθούν μόρια (π.χ φάρμακα) εντός του ιστού (διαδικασία ιοντοφόρεσης) ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε σχέση με την δια στόματος χρήση. Τα φάρμακα μπορούν να είναι υπό την μορφή υγρού, gel, ακόμα και σε στερεή κατάσταση εφόσον βέβαια διαλυθούν σε φυσιολογικό ορό.

Η διαμαγνητική αντλία αποδεδειγμένα δρα στον έλεγχο των συμπτωμάτων και της έντασης του πόνου, χάρη στην ισχυρή αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση του μαγνητικού πεδίου. Λόγω του συγκεκριμένου εύρους συχνοτήτων που παρέχει το μηχάνημα, έχει την δυνατότητα να δρα στοχευμένα στον εκάστοτε νευρικό υποδοχέα πόνου, αυξάνοντας έτσι την ουδό του πόνου. Το συγκεκριμένα στάδιο μπορεί επίσης να βοηθήσει στην λύση των επώδυνων σημείων πυροδότησης ( trigger points).

ΧΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΩΜΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ-ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

Η δεύτερη τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην Διαμαγνητική Αντλία είναι η ενεργητική μεταφορά μέσω ραδιοσυχνοτήτων (διαθερμία) με χωρητικό και ωμικό τρόπο. Η τεχνολογία αυτή, έχει ως σκοπό την αύξηση του αναλγητικού αποτελέσματος στη θεραπεία του πόνου καθώς και την αύξηση της ικανότητας ανάκαμψης των εν τω βάθη ιστών. Η χωρητική μεταφορά ενέργειας δίνει δυνατότητα ισχυρότερης δράσης επί των μαλακών ιστών (π.χ. μυς, χόριο), ενώ η  ωμική μεταφορά ενέργειας δίνει δυνατότητα ισχυρότερης δράσης επί των σκληρών ιστών (π.χ. οστά, τένοντες, σύνδεσμοι). Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι τα εξής:

 • Η άμεση προσαρμογή στην χωρητική ή ωμική λειτουργία.
 • Η δυνατότητα παρακολούθησης και εκτύπωσης των μεταβολών της σύνθετης αντίστασης της περιοχής.
 • Η δυνατότητα ρύθμισης του βάθους.
 • Η δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας έτσι ώστε η θεραπεία να γίνεται περισσότερο επιλεκτική και εξειδικευμένη.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Μυοσκελετικές Παθήσεις

 • Οσφυαλγία
 • Πόνος αυχένα
 • Πόνος σπονδυλικής στήλης
 • Μυϊκοί σπασμοί

Ρευματικές Παθήσεις

 • Ρευματικές φλεγμονώδεις και οιδηματικές παθήσεις

Τραυματολογία- Ατυχήματα

 • Κατάγματα
 • Οστικά οιδήματα

Αθλητικές κακώσεις

 • Διαστρέμματα
 • Τενοντίτιδα
 • Μυϊκές θλάσεις
 • Σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών
 • Μετατραυματικό οίδημα

Διαβητικό πόδι

 • Θεραπεία επούλωσης ελκών

Λεμφοίδημα (Θεραπεία καταπολέμησης οιδημάτων λέμφου)

 • Οιδήματα άνω άκρων
 • Οιδήματα κάτω άκρων