fbpx

Biometrics

Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα αξιολόγησης και επανεκπαίδευσης ασθενών. Ο έλεγχος όλων των λειτουργιών του συστήματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με απεικόνιση στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο.
Το Biometrics Ε-Lίnk διατηρεί στη μνήμη πλήρες αρχείο για κάθε ασθενή, στο οποίο περιλαμβάνονται λειτουργικά και μυϊκά τεστ, τεστ αισθητικότητας, σχηματική απεικόνιση τυχόν δυσλειτουργιών ή πόνου, ύπαρξη οιδήματος κ.ά. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του εύρους κίνησης όλων των αρθρώσεων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού γωνιομέτρου.

Αποτελείται από:

Δύο ηλεκτρονικά γωνιόμετρα με τη δυνατότητα μέτρησης από 0-320 μοίρες με προοδευτική αύξηση ανά 1 μοίρα για μέτρηση σε:
– Κάμψη / έκταση, απαγωγή / προσαγωγή δακτύλων
– Κάμψη / έκταση, κερκιδική /ωλένια απόκλιση καρπού -Υπτιασμό / πρηνισμό αντιβραχίου
– Κάμψη / έκταση αγκώνα
– Έσω / έξω στροφή, κάμψη/έκταση, απαγωγή/προσαγωγή του ώμου
Δυναμόμετρο άκρας χειρός
Δυναμόμετρο δακτύλων
• Μια μονάδα αντίστασης και ελέγχου κινητικότητας που γυμνάζει και εκπαιδεύει τη συλληπτική ικανότητα των δακτύλων, κάμψη & έκταση του καρπού, πρηνισμό & υπτιασμό του αντιβραχίου, κάμψη & έκταση του αγκώνα, κάμψη & έκταση – έσω & έξω στροφή – απαγωγή & προσαγωγή του ώμου.
Η συσκευή ελέγχου αντίστασης μας παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης αντίστασης τόσο κατά τη διάρκεια της άσκησης του ασθενούς όσο και για τη σταδιακή αύξηση της αντίστασης μέσα από τις συνεδρίες.


Αξιολόγηση ασθενούς – ανάλυση δεδομένων 

Αξιολογώντας τον ασθενή, ο φυσικοθεραπευτής διευκολύνεται στο έργο του, καταχωρώντας τα δεδομένα στα αρχεία του συστήματος μέσω του παραστατικού προγράμματος. Το ιστορικό του ασθενούς καταχωρείται, όχι μόνο σε μορφή καταγραφής στοιχείων αλλά και σε μορφή εικονικής αναπαράστασης δυσλειτουργιών πάνω σε ανθρώπινο σχεδιάγραμμα. Η παραστατική αυτή καταγραφή δεδομένων εκτυπώνεται, αφού προηγηθεί η ανάλυσή της, και το σύστημα υπολογίζει το συνολικό ποσοστό αναπηρίας του ασθενή.
Η αντικειμενική αξιολόγηση του ασθενή που πραγματοποιείται, είναι η εξής:
• η εξέταση μυϊκής δύναμης και αντοχής μέσω δυναμομέτρησης
• η εξέταση δύναμης σύλληψης των δακτύλων μέσω εξαρτήματος pinch meter
• η μέτρηση τροχιάς (ενεργητικής και παθητικής) της κίνησης σε κάθε άρθρωση και υπολογισμός συνολικού εύρους κίνησης μέσω γωνιομέτρησης
• η μέτρηση εύρους κίνησης κατά την εκτέλεση μιας άσκησης και η αξιολόγηση επιπολής αισθητικότητας (στατική αίσθηση αφής-πίεσης)
Οι πολλαπλές παραλλαγές και τροποποιήσεις των συγκεκριμένων tests (π.χ.: δυναμομέτρηση – έλεγχος δύναμης κρατήματος (Grip Strength Measurement), έλεγχος αντοχής του κρατήματος (Sustained Grip Test), έλεγχος γρήγορης αλλαγής (Rapid Exchange Test)) επιτρέπουν λεπτομερή απόσπαση πληροφοριών και με αυτό τον τρόπο καλύτερη και πιο αποτελεσματική αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναλύονται και παρουσιάζονται από το σύστημα μέσω γραφικών παραστάσεων ή πινάκων. Επίσης, δίνεται δυνατότητα παρουσίασης δεδομένων σταδιακά, σε σχέση με τις συνεδρίες που έχει κάνει ο ασθενής, και έτσι μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας μια απεικόνιση της προόδου του.

Αποκατάσταση μέσω παιχνιδιών

Μέσω του λογισμικού του προγράμματος, προσφέρεται ένα μεγάλο εύρος παιχνιδιών, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ιδιοδεκτικότητας και της νευρομυϊκής συναρμογής του ασθενούς, επιτυγχάνοντας τελικά τη λειτουργική αποκατάσταση του άνω άκρου με μια διαδικασία ευχάριστη. Οι ασκήσεις με τα παιχνίδια μπορούν να ρυθμιστούν για την ταχύτητά τους, το χρόνο και το επίπεδο δυσκολίας τους, δίνοντας έτσι το κίνητρο στον ασθενή για τον καλύτερο έλεγχο της κίνησής του.
Ένα ευρύ πλαίσιο παιχνιδιών συμβάλει στη φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση, μέσω των οποίων ο ασθενής δραστηριοποιείται τόσο φυσικά όσο και νοητικά. Η φυσική αποκατάσταση του ασθενούς περιλαμβάνει μυϊκή ενδυνάμωση με ισομετρική συστολή σε 5 διαφορετικές τροχιές που επιτρέπει το δυναμόμετρο, καθώς επίσης και με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, τροποποιώντας την ταχύτητα, την αντίσταση ή την πολυπλοκότητα μιας άσκησης. Το εύρος κίνησης μπορεί να βελτιωθεί συγχρόνως με τη μυϊκή δύναμη μέσα από τα ίδια προγράμματα παιχνιδιών, επιλέγοντας τα κατάλληλα γι’ αυτό ή αλλάζοντας μόνο κάποιες παραμέτρους του παιχνιδιού.
Τα χρώματα, τα σχήματα και οι εικόνες που επικρατούν στα παιχνίδια, προσθέτουν ζωντάνια και ενδιαφέρον στην άσκηση, που έχει ιδιαίτερη σημασία στο χώρο της αποκατάστασης καθώς, οι αρχικά εκούσιες και αμήχανες κινήσεις του ασθενή μετατρέπονται, προοδευτικά, σε αυτοματοποιημένες και σταθερές αντιδράσεις στηριγμένες σε καλή νευρομυϊκή συναρμογή και ιδιοδεκτική επανατροφοδότηση. Η οπτική επαφή, τα ακουστικά ερεθίσματα και η απτική προσέγγιση του ασθενούς στον εξοπλισμό του συστήματος, αποτελούν τα βασικά συστατικά για την ιδιοδεκτική επανεκπαίδευση και επομένως, την ολοκληρωμένη φυσική αποκατάσταση. Τα ποσοστά επιτυχίας του ασθενή καταγράφονται σε κάθε άσκηση μαζί με τις παραμέτρους και ανάλογες ρυθμίσεις που γίνονται σε κάθε συνεδρία. Είναι δυνατή και η γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων.