Άκανθα πτέρνας και πως αντιμετωπίζεται

150 150 master

Η άκανθα πτέρνας είναι μια εναπόθεση ασβεστίου, η οποία προκαλεί μια οστική προεξοχή στο κάτω μέρους του οστού της πτέρνας. Είναι μια πολύ συνηθισμένη αιτία πόνου στη συγκεκριμένη περιοχή του άκρου πόδα.
Συχνά συνδέεται με την ύπαρξη πελματιαίας απονευρωσίτιδας, μιας επώδυνης φλεγμονής του συνδετικού ιστού που εκτείνεται από την πτέρνα έως τα δάχτυλα(πελματιαία απονεύρωση). Όταν η φλεγμονή αυτή δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ο οργανισμός δημιουργεί οστεοβλάστες στην περιοχή, οι οποίοι με τη σειρά τους σχηματίζουν τις οστικές προεξοχές/ασβεστώματα, γνωστές ως άκανθες.
Συμπτώματα άκανθας πτέρνας:
Χωρίς τίτλο

 • Έντονος τοπικός πόνος στην κάτω μεριά της πτέρνας, αμέσως μετά την πρωινή έγερση, στην ορθοστασία, το παρατεταμένο βάδισμα και το τρέξιμο.
 • Επώδυνη ψηλάφιση του σημείου,η οποία μπορεί να αποκαλύψει έναν μικρό οστέινο όγκο.
 • Φλεγμονή του συνδετικού ιστού στην περιοχή.

Προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης άκανθας:

 • Αθλήματα, στα οποία ασκείται μεγάλη πίεση στην πτέρνα και ιδιαιτέρως αν συνυπάρχουν σφιχτοί μύες στην περιοχή(π.χ. γαστροκνήμιος σε μυϊκό σπασμό) ή/και δύσκαμπτη ποδοκνημική άρθρωση(π.χ. λόγω διαστρέμματος και κατά συνέπεια περιορισμού στην κίνησή της). Τέτοια σπορ είναι το τρέξιμο και το μπαλέτο.
 • Πλατυποδία ή αυξημένη ποδική καμάρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλάζει το τόξο του ποδιού, το βάρος του σώματος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα και οι κραδασμοί προκαλούν αυξημένη τάση στην πελματιαία απονεύρωση.
 • Αυξημένο βάρος. Τα παραπάνω κιλά, φορτίζουν επιπλέον τον άκρο πόδα.
 • Εγκυμοσύνη. Επίσης, τα αυξημένα κιλά και το συχνό οίδημα στα πόδια επιβαρύνουν τις πτέρνες.
 • Ορθοστασία και παρατεταμένο περπάτημα στην εργασία ή γενικά στην καθημερινότητα.
 • Ακατάλληλα παπούτσια, τα οποία δεν υποστηρίζουν την ποδική καμάρα και δεν αφήνουν τα δάχτυλα να κινηθούν με φυσιολογικό τρόπο.
 • Προχωρημένη ηλικία. Με την πάροδο των χρόνων, αλλάζει η μηχανική του ποδιού.
 • Αρθρίτιδα. Κάποιοι τύποι μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή στους τένοντες του άκρου πόδα και κατά συνέπεια, πελματιαία απονευρωσίτιδα.

 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ακολουθώντας τα κατάλληλα βήματα, η αποκατάσταση της άκανθας πτέρνας θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Η φυσικοθεραπεία στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, περιλαμβάνει:

 • Αρχικά, μέλημα μας είναι η αντιμετώπιση της φλεγμονής και του πόνου. Αυτό γίνεται συνήθως, με χρήση φυσικών μέσων, όπως υπέρηχος, ηλεκτροθεραπεία, εφαρμογή πάγου και ήπιας μάλαξης τοπικά.
 • Ανάκτηση πλήρους εύρους κίνησης των αρθρώσεων. Οι ασθενείς λόγω πόνου καθίστανται δύσκαμπτοι. Γι αυτό το λόγο, ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τεχνικές (manual, «κράτα-χαλάρωσε», διατάσεις) για την αποκατάσταση της τροχιάς του άκρου πόδα.
 • Ενδυνάμωση παρακείμενων μυών. Για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ποδιού, η είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση των μικρών μυών του άκρου πόδα, αλλά και της γαστροκνημίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την κίνηση του. Προοδευτικά, δίνονται ασκήσεις και για το υπόλοιπο πόδι, το οποίο πιθανό να έχει επηρεαστεί λόγω κακής εργονομίας.
 • Εκμάθηση σωστού τρόπου βαδίσματος. Ο ασθενής έχει την τάση να πατάει λάθος λόγω πόνου ή ακόμα και να χωλαίνει. Εφόσον παρέλθει η οξεία φάση και αντιμετωπιστεί ο πόνος, διορθώνουμε το λάθος πρότυπο βάδισης.
 • Επιστροφή/ εκκίνηση δραστηριοτήτων, όπως αερόβια άσκηση, κολύμβηση, τρέξιμο κλπ.
 • Δημιουργία κατάλληλων ορθωτικών πελμάτων! Για ανακούφιση από τα συμπτώματα, αλλά και πρόληψη, είναι απαραίτητο το πελματογράφημα , το οποίο θα δώσει στον ασθενή το κατάλληλο πέλμα για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του σώματος και των κραδασμών στο πόδι.

Με συνεργασία του κατάλληλου ιατρού(π.χ. ποδίατρος ή ορθοπεδικός), ο φυσικοθεραπευτής παρεμβαίνει προσφέροντας άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.