Θεραπεύοντας τον ασθενή, όχι την μαγνητική του

662 662 physiopolis physiopolis

Η μαγνητική τομογραφία, καθώς και οι υπόλοιπες διαγνωστικές μέθοδοι, βοηθούν τους γιατρούς στη διάγνωση των παθήσεων κι τη οργάνωση του θεραπευτικού πλάνου. Ονοματίζουν  αρχικά την κάθε παθογένεια και συμπληρώνουν το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενούς ως στοιχείο αναφοράς στο μέλλον. Πρόκειται πρωτίστως για ιατρικό εργαλείο.

Για τη φυσικοθεραπεία, λοιπόν, σαφώς και συντρέχουν όλοι οι παραπάνω λόγοι που συνοδεύουν την ιατρική εξέταση και παραπομπή. λένε την ιατρική αλήθεια, αλλά δεν λένε την αλήθεια για το σύμπτωμα . Υπάρχουν πολλοί ασθενείς που έχουν μαγνητικές τομογραφίες με πλήθος ευρημάτων και σχετικά λίγα συμπτώματα, και το αντίθετο, με λίγα ευρήματα να υποφέρουν.

Δεν συνάδουν λοιπόν τα λεγόμενα εργαστηριακά με τα κλινικά ευρήματα.

Οι φυσικοθεραπευτές καλούνται να θεραπεύσουν το σύμπτωμα και όχι τις μαγνητικές των ασθενών.

Τα εργαστηριακά διαγνωστικά ευρήματα είναι ιατρικά αναγκαία, φυσικοθεραπευτικά καθοδηγητικά, δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να γίνονται εμμονή για ασθενείς  και θεραπευτές και να δαιμονοποιούνται.