Επιστημονική διημερίδα με θέμα «Μέθοδος Pilates & Κλινικές Εφαρμογές»

  clinical pilates χαλάνδρι
  966 321 master

  Επιστημονική διημερίδα με θέμα «Μέθοδος Pilates & Κλινικές Εφαρμογές», από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας
  Στόχος του διήμερου σεμιναρίου είναι η τόσο θεωρητική εκπαίδευση όσο και η εκμάθηση κάποιων βασικών ασκήσεων του κλασικού ρεπερτορίου Pilates καθώς και κάποιες τροποποιήσεις τους για διάφορες μυοσκελετικές παθολογίες.
  Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος θα αναλυθούν οι έννοιες της ιστορίας και των βασικών αρχών των ασκήσεων αυτών, η ανατομία, η εμβιομηχανική, οι θεωρίες σταθεροποίησης και συχνές δυσλειτουργίες στάσης σώματος.

  clinical pilates3ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014
  12:00-12:30: Ιστορία και Βασικές  Αρχές του Pilates
  12:30-13:30 :Ανατομία Σπονδυλικής Στήλης και των μυοπεριτοναικών συστημάτων
  13:30: 13:45: Διάλειμμα
  13:45-14:45: Εμβιομηχανική
  14:45-15:45: Η έννοια της σταθεροποίησης
  15:45- 16:00: Διάλειμμα
  16:00- 17:00: Εργαστηριακό κομμάτι, Μέρος Α: Άσκηση
  Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014 
  10:00 – 10:30: Συχνές Δυσλειτουργίες στάσης σώματος
  10:30 – 11:00: Η έννοια της αστάθειας
  11:00 – 11:30: Προφορικές εντολές: η σημασία του οραματισμού
  11:30 – 12:30: Άσκηση
  12:30 – 13:00: Διάλειμμα
  13:00 – 16:00: Εργαστηριακό Μέρος Β’: Εκμάθηση ασκήσεων και τροποποιήσεων σε παθολογίες
  Προεγγραφές άμεσα λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.
  Δήλωση θέσεων & πληροφορίες στο 210-6891560, email: contact@eeef.gr
  Χρόνος διεξαγωγής: 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2014
  Τόπος διεξαγωγής: PhysioPolis