Ψυχολογική ενίσχυση

    633 448 master

    Στα πλαίσια της θεώρησης του ανθρώπου ως βιο-ψυχο-κοινωνικής οντότητας παρέχεται από το Physiopolis
    η δυνατότητα συνεδριών (ατομικών ή ομαδικών) με εξειδικευμένη ψυχολόγο στους παρακάτω τομείς:
    Ψυχολογική ενίσχυση εφήβων ή ενηλίκων που αντιμετωπίζουν σωματικά προβλήματα ή μετατραυματικό στρες (ύστερα από ατυχήματα)
    Ενίσχυση της ψυχικής υγείας -προσωπικής ανάπτυξης σε μεμονωμένα πρόσωπα ή ζευγάρια βάσει τη θετικής διεργασίας του ζην και της αντίληψης της μοναδικότητας κάθε προσώπου