Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ενάντια στον κορωνοϊό

660 540 physiopolis physiopolis

Η φυσικοθεραπεία βρίσκεται και αυτή στις επάλξεις ενάντια στον κορωνοϊό. Χιλιάδες φυσικοθεραπευτές ως αναπόσπαστο κομμάτι του προσωπικού των ΜΕΘ, δίνουν και αυτοί τη μάχη τους πρωτοβάθμια για την αναπνευστική υποστήριξη των ασθενών.  Αλλά και αργότερα, δευτεροβάθμια, θα βοηθήσουν στην θεραπεία των εναπομείναντων συμπτωμάτων. Στόχος της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας είναι ο καλός αερισμός των πνευμόνων, η παροχέτευση των βρογχικών εκκρίσεων, η αρμονική λειτουργία των αναπνευστικών μυών και ο συγχρονισμός της αναπνοής.

Η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει:
1) Τεχνικές χαλάρωσης, θέσεις χαλάρωσης, ασκήσεις χαλάρωσης
2) Ασκήσεις αναπνευστικών μυών (αποφυγή χρήσης επικουρικών μυών λόγω δύσπνοιας)
3) Εκμάθηση της διαφραγματικής αναπνοής
4) Επανεκπαίδευση της σωστής αναπνοής
5) Συγχρονισμό αναπνοής – κινήσεων των άνω άκρων
6) Εκμάθηση αποτελεσματικότερου βήχα για καλύτερη αποβολή των πτυέλων
7) Θέσεις παροχέτευσης για αποβολή των εκκρίσεων σε ανάρροπες θέσεις