Υποστηρικτική τεχνολογία

150 150 physiopolis physiopolis

BIOMETRICS

Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα αξιολόγησης και επανεκπαίδευσης ασθενών κατασκευασμένο για χρήση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε πραγματικό χρόνο.

Το Biometrics Ε-Lίnk διατηρεί στη μνήμη πλήρες αρχείο για κάθε ασθενή, στο οποίο περιλαμβάνονται λειτουργικά και μυϊκά τεστ, τεστ αισθητικότητας, σχηματική απεικόνιση  δυσλειτουργιών ή πόνου κ.ά. .

Αξιολογώντας τον ασθενή, καταχωρούμε τα δεδομένα στα αρχεία του συστήματος σε μορφή εικονικής αναπαράστασης δυσλειτουργιών πάνω σε ανθρώπινο σχεδιάγραμμα. Η παραστατική αυτή καταγραφή δεδομένων εκτυπώνεται, αφού προηγηθεί η ανάλυσή της και το σύστημα υπολογίσει το συνολικό ποσοστό αναπηρίας του ασθενή.

Πολλαπλές παραλλαγές και τροποποιήσεις των συγκεκριμένων tests.

Για παράδειγμα:
Δυναμομέτρηση – Έλεγχος δύναμης κρατήματος (Grip Strength Measurement), Έλεγχος αντοχής του κρατήματος (Sustained Grip Test),
Έλεγχος γρήγορης αλλαγής (Rapid Exchange Test),
επιτρέπουν λεπτομερή απόσπαση πληροφοριών και πιο αποτελεσματική αξιολόγηση οι οποίες αναλύονται και παρουσιάζονται από το σύστημα μέσω γραφικών παραστάσεων.

Δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης δεδομένων προοδευτικά, σε σχέση με τις συνεδρίες, και έτσι μπορούμε να έχουμε μια γραφική παράσταση που θα απεικονίζει την πρόοδο.

Ένα ευρύ πλαίσιο παιχνιδιών συμβάλλει στη φυσιkοθεραπευτική αποκατάσταση, μέσω των οποίων ο ασθενής δραστηριοποιείται τόσο φυσικά όσο και νοητικά.
Μέσω του λογισμικού  προσφέρεται  δυνατότητα και  κίνητρο στον ασθενή για καλύτερο έλεγχο της κίνησής του.

Το εύρος κίνησης μπορεί να βελτιωθεί συγχρόνως με τη μυϊκή δύναμη μέσα από τα ίδια προγράμματα παιχνιδιών, επιλέγοντας τα κατάλληλα γι’ αυτό ή αλλάζοντας μόνο κάποιες παραμέτρους του παιχνιδιού.

Η διαφορετικότητα των παιχνιδιών  αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ιδιοδεκτικότητας και της νευρομυϊκής συναρμογής του ασθενούς, επιτυγχάνοντας τελικά τη λειτουργική αποκατάσταση του άνω άκρου.

Τα χρώματα, τα σχήματα, και οι εικόνες που επικρατούν στα παιχνίδια προσθέτουν ζωντάνια και ενδιαφέρον στην άσκηση,  οι αρχικά εκούσιες και αμήχανες κινήσεις του ασθενή μετατρέπονται, προοδευτικά, σε αυτοματοποιημένες και σταθερές αντιδράσεις εξασκώντας την καλή νευρομυϊκή συναρμογή και ιδιοδεκτική επανατροφοδότηση.

Η οπτική επαφή, τα ακουστικά ερεθίσματα και η απτική προσέγγιση  αποτελούν τα βασικά συστατικά για την ιδιοδεκτική επανεκπαίδευση και  την ολοκληρωμένη φυσική αποκατάσταση.

Τα ποσοστά επιτυχίας καταγράφονται μαζί με τις παραμέτρους και ανάλογες ρυθμίσεις που γίνονται σε κάθε συνεδρία και αποτυπώνονται σε γραφικές  παραστάσεις.

 

HAND TUTOR

Το σύστημα Hand Tutor έχει αναπτυχθεί για να βελτιώνει τη λειτουργική και κινητική αποκατάσταση του χεριού.

Αποτελείται από ένα εργονομικό, φορετό γάντι και ένα ειδικό λογισμικό αποκατάστασης.

Αξιολογεί  το παθητικό και ενεργητικό εύρος κίνησης  καρπού και των δακτύλων καθώς και τον βαθμό ταχύτητος.

Οι αρχές αποκατάστασης  βασίζονται στις αποδεκτές αρχές της προσομοίωσης κατευθυνόμενης εξάσκησης και στην ελεγχόμενη πρακτική άσκηση   μέσω  παιχνιδιών, προσαρμοσμένων επιπέδων δυσκολίας σε πραγματικό χρόνο με ακριβή ανατροφοδότηση.

Το σύστημα παρέχει οδηγίες  και ακριβή ανατροφοδότηση (Biofeedback) σχετικά με τις επιδόσεις του ασθενούς στις ασκήσεις. Χρησιμοποιείται από πολλά κορυφαία κέντρα αποκατάστασης, κατέχοντας όλες τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. Ενδείκνυται:

– Εγκεφαλικές κακώσεις

– Σκλήρυνση κατά πλάκας

– Εγκεφαλική παράλυση

– Μετεγχειρητική αποκατάσταση άνω άκρου

– Τραυματισμός βραχιόνιου πλέγματος

– Τραυματισμοί κερκιδικού και ωλένιου νεύρου

– Εγκαύματα

– Μυϊκή αδυναμία

– Διαχείριση πόνου άνω άκρου

Watch this: Video

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Χρησιμεύει για την αξιολόγηση της λειτουργικής ισορροπίας και της θεραπευτικής αποκατάστασης ασθενών με προβλήματα ιδιοδεκτικότητας.

Το σύστημα, παρέχει τις παρακάτω επιλογές:

  • Αρχείο, για τη καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων του ασθενή
  • Χ/Υ Άξονας, για τη παρακολούθηση και ανάλυση της κίνησης
  • Εξοικείωση, δίνεται η δυνατότητα κατανόησης του πεδίου κίνησης, απεικονίζοντας κάθε μεταβολή στην οθόνη του υπολογιστή
  • Στατική Αξιολόγηση της ιδιοδεκτικής ικανότητας του ασθενούς
  • Δυναμική Αξιολόγηση, για τη δημιουργία πρωτοκόλλων άσκησης μέσω έτοιμων προτύπων και
  • Αξιολόγηση Ισορροπίας