news

ΠΟΝΟΣ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Πόνος στη μέση & "Back School" εκπαίδευση

820 383 master

Μια πολύ συχνή αιτία παραπομπής ασθενών για φυσικοθεραπεία είναι η γνωστή σε όλους μας οσφυαλγία. Η οσφυαλγία είναι ένας γενικός όρος που υποδηλώνει πόνο στην μέση ή ακόμη και στα κάτω άκρα (οσφυοισχιαλγία). Ωστόσο, οι αιτίες που προκαλούν τον πόνο αυτό ποικίλουν. read more

Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε ογκολογικούς ασθενείς

150 150 master

Στη σημερινή εποχή, ο καρκίνος (Ca) αποτελεί μια από τις συχνότερες αυτοάνοσες παθήσεις και προσβάλει όλο και μεγαλύτερο πληθυσμό ανά τον κόσμο. Πολλοί από τους ασθενείς με καρκίνο παρουσιάζουν δευτεροπαθείς εστίες της πάθησης σε κάποιον άλλο ιστό, δηλαδή δημιουργούν μεταστάσεις. Οι πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, οι ακτινοβολίες και άλλες μορφές θεραπείας έχουν πολύ συχνά παράπλευρες επιπλοκές όπως αφαίρεση ή καταστροφή οστίτη και συνδετικού ιστού, λεμφοίδημα και μυϊκές φλεγμονές, έκπτωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, οστικό οίδημα και φλεγμονές, συρρικνώσεις μυών, τενόντων και νευρικών ριζών κ.ά..1350644107
Η θεραπεία του καρκίνου βασίζεται σε μεθόδους, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι επιθετικές με συνέπεια να επηρεάζεται η αυτοάμυνα και η φυσική κατάσταση των ασθενών καθώς επίσης να περιορίζεται η ικανότητα προσωπικής ανεξαρτησίας και αυτοεξυπηρέτησής τους.
Τα παραπάνω οδηγούν στην ανάγκη της πιο εξειδικευμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Με άλλα λόγια, οι στόχοι της  φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης των ασθενών με καρκίνο είναι η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής τους μέσα από τη βελτίωση της μυϊκής δύναμης, της κινητικότητας και της λειτουργικής ανεξαρτησίας. Εάν κρίνεται απαραίτητο,  είναι σημαντική και η κοινωνική επανένταξη του ασθενή σε επαγγελματικό χώρο και φυσικά σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες για ολοκληρωμένη επαναφορά του ασθενή στις λειτουργικές του δυνατότητες.
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο με το οποίο ο ογκολογικός ασθενής μπορεί να βρεί τόσο ανακούφιση των συνοδών επιπλοκών όσο και διευκόλυνση της λειτουργικότητας του στην καθημερινή ζωή.
Ο σκοπός της φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο είναι η ελαχιστοποίηση των μυοσκελετικών και καρδιοαναπνευστικών επιπτώσεων της πάθησης ή της θεραπείας. Συχνά καταγράφεται η βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των ασθενών που ακολουθούν ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης άσχετα με τη πρόγνωση της πάθησης τους.
Η φυσικοθεραπευτική ομάδα του Physiopolis είναι άρτια εκπαιδευμένη και διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις φροντίδας και λειτουργικής αποκατάστασης, όπου σε συνδυασμό με την προσωπική προσπάθεια και θέληση των ασθενών με ογκολογικά προβλήματα, μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

DIATASEIS

Διατάσεις φυσικοθεραπείας

1024 379 master

Η κινητικότητα και η ελαστικότητα των μαλακών ιστών που περιβάλλουν μια άρθρωση, όπως οι μύες, ο συνδετικός ιστός και το δέρμα, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αρθρική κινητικότητα είναι αναγκαίες για το φυσιολογικό εύρος κίνησης. Το μη περιοριστικό ανώδυνο εύρος κίνησης είναι απαραίτητο για την εκτέλεση καθημερινών λειτουργικών δεξιοτήτων καθώς και εργασιακών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η κατάλληλη κινητικότητα των αρθρώσεων και των μαλακών ιστών αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης τραυματισμών ή υποτροπής αυτών. Καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε προσαρμοστικές βραχύνσεις των μαλακών ιστών γύρω από μια άρθρωση και επομένως μείωση του εύρους κίνησης είναι: (1) παρατεταμένη ακινητοποίηση (2) περιορισμένη κινητικότητα (3) παθήσεις του συνδετικού ή του νευρικού ιστού και (4) παθολογία των ιστών οφειλούμενη σε τραυματισμό.
Με τον όρο διατάσεις περιγράφεται ένα σύνολο χειρισμών, θεραπευτικών και μη, που έχουν σκοπό την επιμήκυνση των μυών και των μαλακών μορίων που βρίσκονται σε βράχυνση. Το τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αύξηση του εύρους τροχιάς της άρθρωσης ή των αρθρώσεων, που διέρχεται ο διατεινόμενος μυς ή οποιοδήποτε άλλο μαλακό μόριο.
Σκοπός των διατάσεων
Ο κύριος σκοπός των διατάσεων είναι η επανάκτηση του φυσιολογικού εύρους τροχιάς μίας άρθρωσης και η διατήρηση της ελαστικότητας των μαλακών μορίων αυτής.
Επιπλέον, σκοπό έχουν να αυξήσουν την ευκαμψία ενός μέρους ή ολόκληρου του σώματος πριν αρχίσουν οι έντονες ασκήσεις ενδυνάμωσης, να προληφθούν ή να μειωθούν μυοτενόντιοι τραυματισμοί κατά την άθληση, καθώς και να προληφθούν μόνιμες μυϊκές ή θυλακοσυνδεσμικές βραχύνσεις, σε προδιαθεσικές καταστάσεις, όπως π.χ. κύφωση, σκολίωση.
Είδη των διατάσεων
Υπάρχουν τεσσάρων ειδών διατάσεις: (1) οι ενεργητικές, κατά την εκτέλεση αυτών ο υποβαλλόμενος σε διάταση συμμετέχει ενεργητικά στη διαδικασία επιμήκυνσης των βραχυμένων μυών, (2) οι παθητικές, όπου ο θεραπευτής κινεί το μέλος πέρα από τα όρια της παθητικής κίνησης, δηλαδή της κίνησης που γίνεται παθητικά από κάποιον άλλο σε όλο το εύρος τροχιάς της άρθρωσης, (3) οι παρατεταμένες μηχανικές διατάσεις, κατά τις οποίες μιας χαμηλής έντασης εξωτερική δύναμη, εφαρμόζεται στους βραχυμένους ιστούς για παρατεταμένη περίοδο (20-30 λεπτά) με μηχανικό εξοπλισμό και (4) οι αυτοδιατάσεις, οι οποίες  εκτελούνται από τον ίδιο το διατεινόμενο, χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματός του και γενικά θεωρούνται καλές για τη προθέρμανση, όχι για περιπτώσεις επανάκτησης χαμένου εύρους τροχιάς, για διάταση θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων κ.α.
Ενδείξεις των διατάσεων
Όταν το εύρος κίνησης είναι περιορισμένο ως αποτέλεσμα βραχύνσεων, συμφύσεων και σχηματισμού ουλώδους ιστού, που οδηγεί σε βραχύνσεις μυών, συνδετικού ιστού και του δέρματος

 1. Όταν οι περιορισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε δομικές (σκελετικές) παραμορφώσεις αναστρέψιμες
 2. Όταν οι βραχύνσεις επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες
 3. Όταν υπάρχει μυική αδυναμία και βραχύνσεις στον ανταγωνιστή μυ. Οι βραχυμένοι μύες πρέπει να επιμηκύνονται, πριν να δυναμώσουν αποτελεσματικά οι αδύναμοι μύες. Διατάσεις φυσικοθεραπείας

 Αντεδείξεις των διατάσεων

 1. Όταν υπάρχει κάταγμα που δεν έχει πορωθεί
 2. Όταν υπάρχει άρθρωση με φλεγμονή
 3. Όταν υπάρχει οστικός περιορισμός
 4. Όταν υπάρχει πόνος κατά τη κίνηση της άρθρωσης ή της διάτασης
 5. Όταν υπάρχει αιμάτωμα ή τραυματισμός μαλακών μορίων της περιοχής
 6. Όταν οι βραχύνσεις των μαλακών ιστών διασφαλίζουν αυξημένη αρθρική σταθερότητα αντί της φυσιολογικής δομικής σταθερότητας ή μυϊκής δύναμης

Φυσική άσκηση

768 1024 master
άσκηση στην εγκυμοσύνη

Ai-Chi για εγκύους

1024 576 master

Μάθημα αφιερωμένο στις μέλλουσες μανούλες και στη χαλάρωσή τους!
Συναισθήματα απόλυτης χαλάρωσης αποκόμισαν οι μέλλουσες μανούλες συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο στην περίοδο της εγκυμοσύνης από την Ιωάννα Βαπορίδη (www.aquabirth.gr), συνδυάζοντας τεχνική Ai-Chi και Aqua Relax.
Το μάθημα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην πισίνα του PhysioPolis και αναμένεται νέα ημερομηνία για επανάληψή του.
[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Ai-Chi για εγκύους”]
 

Φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους

150 150 master

Το πυελικό έδαφος αποτελείται από στρώματα μυών, συνδέσμων και άλλων ιστών που ξεκινούν από τον κόκκυγα, στο πίσω μέρος της λεκάνης ως το ηβικό οστό, στο μπροστινό μέρος. Ρόλος των μυών αυτών είναι να συγκρατούν τα κοιλιακά όργανα. Στη γυναίκα, συγκεκριμένα, συγκρατούν την ουροδόχο κύστη, τη μήτρα και το παχύ έντερο, ενώ βοηθούν και στον έλεγχο της κύστης καθώς η ουρήθρα, ο κόλπος και ο πρωκτός περνούν δια μέσου των μυών του πυελικού εδάφους.
Λόγοι εξασθένισης των μυών του πυελικού εδάφους είναι

 • η ελλιπής εξάσκηση
 • η εγκυμοσύνη
 • ο τοκετός
 • η δυσκοιλιότητα
 • η παχυσαρκία
 • η συνεχής ανέλκυση βάρους
 • η έντονη αεροβική γυμναστική
 • βήξιμο που διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (όπως ο βήχας του καπνιστή, βρογχίτιδα ή άσθμα)
 • το γήρας

Η εκγύμναση των μυών του πυελικού εδάφους  είναι σημαντική γενικότερα αλλά και ειδικότερα.
– Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του αισθήματος αλλά και της πρόκλησης της ακράτειας, που προέρχεται από την χαλάρωση των μυών αυτών, είτε της ακράτειας που προκαλείται κατά τον βήχα, το φτέρνισμα ή το δυνατό γέλιο.
– Για τις εγκύους είναι σημαντική γιατί βοηθά το σώμα να ανταπεξέλθει στο αυξανόμενο βάρος του μωρού αλλά και μετά την γέννησή του γιατί βοηθά τους μύες να επανακτήσουν πιο γρήγορα την φυσιολογική τους λειτουργία και ικανότητα.
– Βοηθάει στο να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις της εμμηνόπαυσης, στη στήριξη της πυέλου και στον έλεγχο της κύστης στις μεγαλύτερες γυναίκες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα εκγύμνασης των μυών του πυελικού εδάφους χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις:

ΦΑΣΗ Ι: Αντίληψη-Συνειδητότητα των μυών του πυελικού εδάφους

φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφουςΣτη φάση αυτή παρέχονται πληροφορίες για την κατάσταση του πυελικού εδάφους, επιλέγεται η θέση -ύπτια με λυγισμένα γόνατα- και εκπαίδευση της διαφραγματικής αναπνοής (φουσκώνοντας και ξεφουσκώνοντας την κοιλιά). Τέλος, ζητείται από την ασθενή να προσπαθήσει να συσπάσει τους μύες βάζοντας τα χέρια της στην περιοχή για να νιώσει τη σύσπαση.

-ΦΑΣΗ ΙΙ: Αποκλειστική σύσπαση και χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους

φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφουςΖητείται από την ασθενή, ενώ κάνει χαλαρή διαφραγματική αναπνοή, να συσπάσει αποκλειστικά τους μύες του πυελικού εδάφους και να κρατήσει το σφίξιμο για χρονικό διάστημα που ορίζεται βάσει της αξιολόγησης των μυών.

Είναι σημαντικό να μην συσπώνται οι κοιλιακοί, οι γλουτιαίοι, οι οπίσθιοι μηριαίοι και οι προσαγωγοί. Οι συσπάσεις γίνονται αρχικά με γρήγορο ρυθμό και ακολούθως με αργό, ενώ στη συνέχεια γίνονται και αλλαγές θέσεων.

ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Λειτουργικές ασκήσεις συνδυασμένες με φόρτιση από άλλες μυϊκές ομάδες

φυσικοθεραπεία χαλάνδριΠρώτα γίνεται εκπαίδευση στη σύσπαση του εγκάρσιου κοιλιακού, ζητώντας από την ασθενή να σφίξει το κάτω μέρος της κοιλιάς, διατηρώντας χαλαρή διαφραγματική αναπνοή και στη συνέχεια γίνεται συνδραστηριοποίηση του διαφράγματος, του εγκάρσιου κοιλιακού και των μυών του πυελικού εδάφους. Αρχικά από ύπτια θέση, μετά από καθιστή και τέλος από όρθια θέση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λάστιχα για εφαρμογή αντίστασης.

ΦΑΣΗ ΙV: Ενσωμάτωση της δραστηριότητας των μυών στην καθημερινή λειτουργία.
Οι ασκήσεις γίνονται σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής όπως για παράδειγμα κατά την οδήγηση, την άθληση, κατά τη διάρκεια της εργασίας κ.τ.λ.

Ταλαιπωρείστε από θλάσεις μυών και τενοντίτιδες;

1024 683 master

Μια τεκμηριωμένη μορφή θεραπείας προσφέρει η τεχνική Graston. Με τη βοήθεια της κινητοποίησης των μαλακών ιστών, επιτρέπει την αποτελεσματική ανίχνευση και θεραπεία του ουλώδους ιστού και των διαφόρων περιορισμών που επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία και παράγουν πόνο, δυσκαμψία και μειωμένη ισχύ.
Διαχωρίζει και διασπά το κολλαγόνο των διασταυρούμενων δεσμών, επίσης βοηθάει την ευθυγράμμιση και τη διάταση των συνδετικών ιστών και των μυϊκών ινών. Δημιουργεί αύξηση στη θερμοκρασία του δέρματος, την ταχύτητα και την ποσότητα της ροής του αίματος προς και από την περιοχή, ενώ αυξάνει την κυτταρική δραστηριότητα της περιοχής.
Η τεχνική γίνεται έπειτα από προθέρμανση του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο ασθενής θα βιώσει μια μικρή ενόχληση και ενδέχεται να υπάρξει μελανιά στην περιοχή. Αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση και μέρος της διαδικασίας επούλωσης. Κατόπιν εφαρμόζουμε διατάσεις και κρυοθεραπεία.
Στατιστικά, η θεραπεία Graston έχει θετικά αποτελέσματα σε 75 με 90% των περιπτώσεων. Η τεχνική είναι εξίσου αποτελεσματική προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, σε οξείες και σε χρόνιες βλάβες.
 
myobar copy copy

Φυσικοθεραπεία και αρθροπλαστική γόνατος

456 431 master

Η άρθρωση του γόνατος είναι μία πολυαξονική άρθρωση, υποχρεωμένη να υποβάλλεται σε μεγάλες καταπονήσεις και ταυτόχρονα να διατηρεί ικανοποιητική κινητικότητα και μεγάλη σταθερότητα. Η εκφυλιστική αρθροπάθεια στο γόνατο με τη πάροδο του χρόνου οδηγεί σε μείωση της τροχίας κίνησης  της άρθρωσης, σε μυική ατροφία και πόνο που διαταράσει τη ποιότητα ζωής του ατόμου.
Η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αντικαθίστανται οι κατεστραμμένες αρθρικές επιφάνειες της κνήμης, του μηρού και τις περισσότερες φορές και της επιγονατίδας, από ενδοπροθέσεις με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας τεχνητής άρθρωσης, ονομάζεται αρθροπλαστική του γόνατος, που στόχο έχει την εξάλειψη του πόνου και τη βελτίωση της λειτουργικής δραστηριότητας του ατόμου.
Οι αρθροπλαστικές ανάλογα με τον τρόπο στερεοποίησης τους διακρίνονται σε αρθροπλαστικές με ακρυλικό τσιμέντο και χωρίς τσιμέντο. Στους ηλικιωμένους  οι προθέσεις στερεώνονται με ακρυλικό τσιμέντο για καλύτερη σταθεροποίηση, η διάρκεια ζωής της νέας άρθρωσης κυμαίνεται στα 15 με 20 χρόνια ανάλογα με τις δραστηριότητες, τη φυσική κατάσταση και το σωματότυπο του ασθενή.
Στα νεαρά άτομα, προτιμάται η σταθεροποίηση των προθέσεων με εσωτερική ανάπτυξη οστού και όχι με τσιμέντο, διότι  επιταχύνεται η φθορά και η χαλάρωση των υλικών λόγω της δραστηριότητας.
Η φυσικοθεραπεία λαμβάνει χώρα αρχικά προεγχειρητικά, όπου αναφέρεται  στον ασθενή αναλυτικά το  πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί, ώστε να είναι προετοιμασμένος σωματικά και ψυχικά.
Διδάσκεται:

 1. Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, για την ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών, εκμάθηση του βήχα για διευκόλυνση της απόχρεμψης και αποφυγή επιπλοκών.
 2. Ισομετρικές ασκήσεις όλων των μυών γύρω από το γόνατο για ενεργοποίηση και ενδυνάμωση, ασκήσεις ποδοκνημικής για τη καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και αποφυγή θρομβώσεων.
 3. Ασκήσεις βάδισης και ισορροπίας.
 4. Ενεργητικές ασκήσεις όλων των ελεύθερων αρθρώσεων και ασκήσεις αντίστασης.
 5. Τρόπους αυτοεξυπηρέτησης.

Μετεγχειρητικά, σκοπό έχει η φυσικοθεραπεία να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του ασθενούς σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Στόχοι της φυσικοθεραπείας είναι:

 1. H ελάττωση του πόνου, με το πόδι σε ανάρροπη θέση και τοποθέτηση ελαστικού επιδέσμου, εκτελώντας συσπάσεις της ποδοκνημικής, του τετρακέφαλου και των ισχικνημιαίων.
 2. Πρόληψη των κατακλίσεων.
 3. Πρόληψη της δυσκαμψίας, με την εφαρμογή συνεχούς παθητικής κίνησης και άμεσης ενεργητικής κινητοποίησης.
 4. Αποφυγή αναπνευστικών επιπλοκών.
 5. Ενδυνάμωση του τετρακέφαλου μυ, διότι μειώνεται αρκετά η δύναμη του και δυσκολεύει στην έκταση του γόνατος επηρεάζοντας τη βάδιση του ασθενούς.
 6. Ικανοποιητική τροχιά κίνησης.
 7. Βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ασθενή.
 8. Εκμάθηση και βελτίωση του τρόπου βάδισης, διότι αλλάζει το μήκος βήματος και διασκελισμού και ο χρόνος στήριξης στο χειρουργημένο μέλος.
 9. Σωστή χρήση των βοηθητικών μέσων για τη μείωση του πόνου και την βελτίωση της λειτουργικότητας.
 10. Γρήγορη και ασφαλή ανεξαρτητοποίηση του ασθενή.

Κατά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο τον συμβουλεύουμε να θυμάται πως η αντοχή και η ζωή της νέας άρθρωσης εξαρτάται από εκείνον.
Να μη πάρει βάρος, διότι επηρεάζει αρνητικά την αρθροπλαστική. Να μη κουράζει υπερβολικά το πόδι του, να αποφεύγει την ορθοστασία.
Να μη κάθεται σε βαθιές πολυθρόνες.
Να χρησιμοποιεί το ασανσέρ όπου υπάρχει. Κατά τη βάδιση να φορά κατάλληλα υποδήματα για την εξουδετέρωση των κραδασμών.
Τέλος να θυμάται πως πρέπει να ασκείται καθημερινά, με μικρή ένταση, για τη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης, της διατήρησης και βελτίωσης της μυικής δύναμης, αντοχής και νευρομυικής συναρμογής.

sport taping

Sport Taping

1024 491 master

Sport Taping
Μια τεχνική παρέμβασης και πρόληψης στη φυσικοθεραπεία, ιδιαίτερα αθλητικών τραυματισμών, είναι η περίδεση. Με τον όρο περίδεση εννοούμε τη «μηχανική υποστήριξη» της άρθρωσης» με την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων. Ελαστική περίδεση, ανελαστική περίδεση καθώς και περίδεση με Kinesio tape πραγματοποιούνται ευρέως στον φυσικοθεραπευτικό χώρο.
Η ανελαστική περίδεση, χρησιμοποιεί ανελαστικούς επιδέσμους τα επονομαζόμενα tapes. Η εφαρμογή τους προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στις αρθρώσεις και περιορίζει περισσότερο τις κινήσεις τους συγκριτικά με την ελαστική περίδεση. Η μέθοδος έχει προληπτικό χαρακτήρα αφού προσφέρει μεγάλου βαθμού σταθερότητα και μειώνει τα ποσοστά αστάθειας κάτι που βοηθά στη μείωση του κινδύνου τραυματισμών.
Η ελαστική περίδεση χρησιμοποιεί ένα σύνολο επιδέσμων που μπορούν να διακριθούν σε ελαστικούς μη αυτοκόλλητους επιδέσμους και ελαστικούς αυτοκόλλητους επιδέσμους. Οι ελαστικοί μη αυτοκόλλητοι χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στον φυσικοθεραπευτικό χώρο προληπτικά και θεραπευτικά μέσω της υποστήριξης και της πίεσης στο σημείο που τοποθετούνται.
Ένα είδος περίδεσης αρκετά πρωτοποριακό θεωρείται και η εφαρμογή ταινιών Kinesiotape. Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του κυκλοφορικού συστήματος,για μείωση του πόνου μέσω ενεργοποίησης «ενδογενών αναλγητικών συστημάτων» , την υποστήριξη των μυών , ενώ επίσης εξομαλύνει τις κινήσεις των αρθρώσεων
Οι σκοποί της περίδεσης συνοψίζονται ως εξής:

 • Yποστηρίζει μηχανικά μια άρθρωση και τα στοιχεία που την απαρτίζουν.
 • Προστατεύει τα μαλακά μόρια.
 • Πιέζει διευκολύνοντας την αιματική παροχέτευση.
 • Ενισχύει μύες, συνδέσμους, θύλακες και τένοντες.
 • Συγκρατεί το τραυματισμένο μέλος σε ανάλογη ανατομική θέση για ναεπιτευχθεί σύντομα η διαδικασία της επούλωσης.
 • Διατηρεί το μέλος σε θέση ακινησίας προς αποφυγή επιδείνωσης και επέκτασης του ήδη υπάρχοντος τραυματισμού.
 • Προστατεύει και διατηρεί το μέλος που έχει τραυματισθεί σε ανάλογη λειτουργική θέση.
 • Ενισχύεται η ιδιοδεκτική προσαρμογή.

 
Οι σκοποί της περίδεσης εκπληρώνονται καλύτερα όταν γίνεται ορθή και ακριβής χρήση του επιδεσμικού υλικού. Ο τρόπος που περιδένεται ένα μέλος οφείλει να είναι σωστός. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρνητικές του επιδράσεις είναι πολλές κ επικίνδυνες για τον ασθενή.